JÄSENYYS

Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitusperät ja on kiinnostunut sen toiminnasta. Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

Vuoden 2016 päättyessä yhdistyksen jäsenmäärä oli 266.

* Jäsenhakemuslomake; linkki