JÄSENYYS

Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitusperät ja on kiinnostunut sen toiminnasta. Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

Vuoden 2014 päättyessä yhdistyksen jäsenmäärä oli 292 (vuonna 2013 samoin 292).

* Jäsenhakemuslomake; linkki