Kerhoilta 7.4.2015

Mitalijuhlaa ja kokousesitelmä

Kerhoillan kahvittelun jälkeen vietimme mitalijuhlaa. Kolmelletoista Senioritalo Vaskikotien kunniakansalaiselle - yhdelle veteraanille, kahdelle lotalle, kahdeksalle pikkulotalle ja kahdelle sotilaspojalle - luovutettiin Vapaussodan Perinneliiton Sininen Risti miekkatunnuksella. Lisäksi Sininen Risti havunoksatunnuksella luovutettiin kahdelle Perinneyhdistyksen aktiiviselle toimijalle.

Kokousesitelmän piti Perinneyhdistyksen jäsen. Vaskikotien hallituksen puheenjohtaja Matti Salonen. Kerhoillassa oli osallistujia ennätysmäärä, runsaat 90.


Vaskikotien iloiset Sinisen Ristin saajat, edessä istumassa lotta Anna-Liisa Salmi, muut vasemmalta pikkulotta Leena Lampinen, Perinneliiton pj Kalervo Sipi, pikkulotta Anneli Kivelä, Vaskikotien hallituksen pj Matti Salonen, lotta Sylvia Niemistö-Ruuttunen, pikkulotta Irja Lumikallas, pikkulotta Laila Kamula, pikkulotta Pirkko Leivonniemi, sotilaspoika Tuomo Hämäläinen, pikkulotta Eila Havimo, sotilaspoika Eero Kalliola, pikkulotta Meiri Tuurna ja pikkulotta Sirkka Kalliola. Mitalin saajista kuvasta puuttuu veteraani Heimo Leivonniemi.

  
Siniset Ristit luovuttivat ja laittoivat kunniakansalaisten rintaan oik. Perinneliiton pj Kalervo Sipi, Perinneyhdistyksen pj Markku Rauhalahti, varapj Marja Karvo ja hallituksen jäsen Tiina Vappula. Edessä rouva Seija Sipi. Kalervo Sipi kertoi Sinisen Ristin historiasta ja kiitti huomionosoituksen saajia uhrautuvasta työstä Isänmaan hyväksi. "Teille, arvoisat kunniakansalaiset, kuuluu miekkatunnuksella varustettu Sininen Risti, te olette sen ansainneet".
   
    
Sininen Risti havunoksatunnuksella: Heikki Punkka
ja Esa Eskola.
    Matti Salonen piti kerhoillassa erittäin selkeän ja
    hyvin jäsennellyn esitelmän. Ks. raporttia alla.
 
Huhtikuun kerhoillassa oli ennätysmäärä väkeä, Vaskitähden salin täydeltä.

Kuvat: Pekka Lahti ja Markku Rauhalahti
Kooste: Markku Rauhalahti

Toimitusjohtaja, sotilasmestari res Matti Salonen:

Onko uskottava puolustuskykymme uskottava?

Reserviläistoiminnassa monipuolisesti ansioitunut Perinneyhdistyksemme jäsen, Senioritalo Vaskikotien hallituksen puheenjohtaja Matti Salonen arvioi kerhoillan esitelmässään maanpuolustuksen nykytilannetta ja näkymiä.

Poimintoja muistiinpanoista:

* Suomen puolustus nojaa yleiseen asevelvollisuuteen ja alueelliseen puolustusjärjestelmään. Asevelvollisten ikäluokka on noin 30 000 nuorta miestä. Heistä noin 2/3 suorittaa varusmiespalveluksensa hyväksytysti. Lisäksi vapaaehtoisen varusmiespalveluksen suorittaa vuosittain noin 400 nuorta naista. Huolestuttavan suuri määrä eli noin kolmannes asevelvollisista miehistä vapautetaan eri syistä palveluksesta tai keskeyttää palveluksen. Toki "kehnompiakin" esimerkkejä on: Tanskassa ja Norjassa, jossa on yleinen asevelvollisuus, vain noin viidennes ikäluokasta suorittaa palveluksen. Ruotsissa ei ole yleistä asevelvollisuutta.

* Useita varuskuntia on puolustusvoimauudistuksen myötä suljettu. On luonnollista, ettei tarpeettomiksi käyneitä rakennuksia ja maa-alueita kannata pitää. Melkein kaikki suljetuista varuskunnista on saatu myytyä uusille omistajille.

* Reserviläisten kertausharjoituksia tullaan lisäämään. Välillä käytiin pohjalukemissa, kertausharjoituksiin kutsuttiin vain noin 2 000 miestä per vuosi. Nyt on suunnitelmissa noin 18 000 reserviläisen kertausharjoitukset. Mutta: vuonna 1960 kertausharjoituksiin osallistui noin 50 000!

* Maanpuolustuksessa varaudutaan ennen muuta kaupunkisotaan ja strategisesti tärkeiden kohteiden suojaamiseen. Pääkaupunki on tietenkin strategisesti tärkein puolustuksen kohde. Pienentyneellä reservillä on vaikeata saada koko maan kattavaa puolustusta aikaan. Mutta: jos koko maata ei pystytä puolustamaan, mistä luovutaan ensiksi?

* Puolustusmäärärahojen lisääminen lähivuosina on todettu välttämättömäksi. Tästä ovat poliitikot vasemmistoa lukuun ottamatta olleet varsin yksimielisiä. Esitetyt lisämiljoonat eivät kuitenkaan riitä edessä oleviin puolustusvoimien kalustohankintoihin. Esimerkiksi hävittäjien ja muun erikoiskaluston uushankintaan on saatava erillisrahoitus. Yhden hävittäjän hinta vastaa nyt hahmoteltua yhden vuoden määrärahalisäystä. .

* Aseiden ja varusteiden hinnat nousevat voimakkaasti. Esimerkiksi USAn armeijassa modernin ja huippuvarustellun jalkaväkisotilaan henkilökohtainen varustus "kaikkine elektronisine vempaimineen" ja erikoisaseineen saattaa maksaa jopa 100 000 euroa! Sen rinnalla ei rynkyllä ja kypärällä varustettu soturi pärjää. Kybersodan uhkiin varautuminen vaatii mittavia resursseja. Maailmalla on myös tehokkaita tiedusteluhelikoptereita, meillä ei.

* Maamme puolustuskyky on nykyeväillä vähintään kyseenalainen. Puolustusvoimat tarvitsee ihan eri tason tukea, mitä nyt lupaillaan. Puolustusvoimien tarvitsemat toimintavarat on turvattava!

Muistiinpanot: Markku Rauhalahti