28.1.2015
Markku Rauhalahti, puheenjohtaja
Vapaussodan Tampereen Seudun perinneyhdistys

Tervehdyssanat ja lyhyt historiikki

Kunnioitetut lotat, veli kunniapuheenjohtajamme Jorma, veljet kunniajäsenemme Touko ja Vesa, arvoisat jäsenemme ja seuralaiset, 

Lämpimästi tervetuloa Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistyksen 25-vuotisjuhlailtaan. Yhdistyksemme perustettiin päivälleen 25 vuotta sitten 28.1.1990 - Tammisunnuntain päivänä. Perustamispäivä oli tietenkin harkiten valittu. Tässäkin mielessä meillä on vahva perusta ja vakavat perusteet, Vapaussodan perinteen vaaliminen on yhdistyksemme ydintehtävä.  

Itse aatteemme perusta ulottuu 97 vuotta taakse päin. Tasan 97 vuotta sitten ylipäällikkö, kenraali Mannerheim alkoi suojeluskuntalaisten kanssa riisua maassamme vielä olevia venäläisiä sotajoukkoja aseista. Itsenäisyysjulistuksesta oli jo kulunut yli seitsemän viikkoa ja itsenäisyytemme oli myös maailmalla laajasti tunnustettu. Alkoi Vapaussota, katkera kamppailu, jonka tuloksena maamme itsenäisyys varmistettiin. 

Meillä on siis selkeä aatetausta – Vapaussota ja itsenäisyys. Toiminnallisesti yhdistyksellämme on useita eri juuria. Ensimmäisenä niistä voidaan mainita 1920-luvun lopulla perustettu Rintamamiesliitto, joka Jatkosodan jälkeen jouduttiin ns. poliittisista realiteeteista johtuen eli suomeksi: valvontakomission venäläisen osapuolen vaatimuksesta lakkauttamaan. Rintamamiesliitto oli perustettu sekä Vapaussodan veteraanien taloudelliseksi tukemiseksi että Vapaussodan perinteen vaalimiseksi. Kymmenkunta vuotta myöhemmin vuonna 1954 perustettiin Vapaussoturien Huoltosäätiö - täällä Tampereella. Ja täällä Tampereella se kuten Perinneliittokin on pysynyt. Siitä olkaamme tyytyväisiä. 

Meidän perinneyhdistyksemme on saanut Huoltosäätiöltä perinnöksi perinteen vaalimisen, esimerkkinä Tammisunnuntain kirkkojuhla, jota vietimme taas viime sunnuntaina. Juhla on lähtöisin jo kohta 60 vuoden takaa eli ajalta yli 30 vuotta ennen yhdistyksemme perustamista. Ensimmäinen Tammisunnuntain muistojuhla Tampereelle järjestettiin vuonna 1956; kirkkojuhlana sitä on vietetty vuodesta 1963. 

Vapaussodan Huoltosäätiön rinnalle perustettiin 13.1.1969 Huhtikuun 6. päivän kilta. Nimi johtuu Tampereen valloituksen päivämäärästä. Kilta perustettiin itse asiassa nuorempien vapaussotaperinteen vaalijoille. Sen toimintaohjelmassa olivat mm. seppeleenlaskut muistomerkeille juhlapäivinä ja kerhoillat vapaussotureille.  

Killan jäsenmäärä ei vuosien kuluessa kuitenkaan noussut yli sadan ja osallistuminenkin oli laimeata; toiminta alkoi hiipua. Vuonna 1983 kilta päätettiin lopettaa. Toiminnaltaan Huhtikuun 6. päivän kilta antoi myös pohjaa vuonna 1990 perustetulle yhdistyksellemme. 

Kun Vapaussoturien Huoltosäätiö 1990-luvun alussa lopetti kenttäorganisaationsa, kautta maan oli jo perustettu Vapaussodan ja Itsenäisyyden perinneyhdistyksiä. Yhdistyksemme perustui, kun Vapaussoturien Huoltosäätiön Tampereen osasto päätti 28.1.1990 rekisteröityä nimellä "Vapaussodan ja Itsenäisyyden Tampereen perinneyhdistys ry". 

Vapaussodan Huoltosäätiö ja Vapaussodan Perinneliitto testamenttasivat perinnetyön perinneyhdistysten tehtäväksi. Sitä tehtävää olemme siis nyt hoitaneet 25 vuotta.

Yhdistyksemme toimintakertomuksessa vuodelta 1992 mainitaan, että yhdistyksellä oli vielä yksi autettava vapaussoturi. Edelleen siinä kerrotaan, että jäsenkunnassa oli 14 vapaussoturia ja että kuukausittaiset kerhoillat järjestettiin Laulumajalla. Jäseniä oli tuon vuoden lopussa 152. 

Eräs merkkitapahtuma yhdistyksemme historiassa oli lipun naulaus. Lippumme naulattiin Tampereen Suomalaisella Klubilla 8.12.1994, siis noin 20 vuotta sitten. Naulaajina oli kuusi vapaussodan veteraania ja 12 muuta merkkihenkilöä, myös nykyiset jäsenemme Aida Yli-Orvola, Jorma Kotisaari ja Seppo Savontaus. Lipun lahjoitti Huoltosäätiön naisosasto, joka kuukautta aiemmin oli lopettanut toimintansa ja jonka jäsenet liittyivät yhdistykseemme. Naisosaston varat siirrettiin myös yhdistyksellemme. 

Vuonna 1994 tehtiin päätön yhdistyksen nimenmuutoksesta nykyiseen muotoonsa. 

Jos yhdistyksemme toiminta nykyisin on monimuotoista ja vireätä, on se ollut sitä aivan alusta lähtienkin. Kunniakäynnit, Tammisunnuntain kirkkojuhla, kerhoillat, juhlat, tutustumiskäynnit ja matkat ovat sisältyneet ohjelmiin. Vapaussotaperinteeseen liittyvät yhteydet Viroon ja Latviaan ovat viime vuosina tulleet mukaan ohjelmiimme. Tammisunnuntain kirkkojuhlan kolehti on kannettu Tarton Suomen-pojille ja heidän kanssaan on ollut perinnetapahtumia. Latvian Bejassa olevan seitsemän suomalaisen sankarivainajan hautausmaa on ollut talkookohteenamme. Ja nyt uusimpana on Perinneliiton kanssa käynnistetty hanke pystyttää Latvian Aluksnen, entisen Marienburgin, kaupunkiin, Pohjan Poikien muistomerkki. Nämä hankkeet ovat toiminnassamme lisänä, omaa jäsentoimintaa ne eivät vähennä, vaan rikastuttavat. 

Tulevaisuuden visioista emme ole juuri yhdistyksessämme tai hallituksessa paljon puhuneet, mutta aika olisi. Sukupolvet vaihtuvat ja tietämys itsenäisyytemme alkuvaiheista vähenee. Perinnetyönkin on uudistuttava. Jatkossa on toimittava tähänastista kunnioittaen, mutta myös uusia toimintamuotoja ja uudenlaista sisältöä etsien.

Lämpimät kiitokset yhdistyksemme takavuosien taitaville ja uutterille puheenjohtajille, hallitusten jäsenille ja muille toimijoille. Te olette hienosti ja tuloksellisesti hoitaneet yhdistyksemme ydintehtävää – Vapaussodan ja vapaussotiemme perinteen vaalimista. Toimintanne on tarjonnut jäsenillemme sekä asiapitoista että viihteellistäkin ohjelmaa ja se on lisäksi säteillyt "aatteen paloa" ulos päin. 

Hyvät jäsenemme, kiitos aktiivisesta osallistumisesta ja tuesta, jota olette antaneet toimijoille.