Vapaussodan Perinneliiton kesäpäivien messu
Tampereen Tuomiokirkko 23.5.2010

Kenttäpiispa Hannu Niskanen:
PYHÄ HENKI – VAPAUDEN HENKI
Teksti: Joh. 14:23-29

Unohdettu aarre
Helluntai, Hengen juhla, on uudistuksen juhla, uuden luomisen juhla, uuden elämän juhla, ilon ja toivon juhla. Jumala tahtoo synnyttää meissä uutta elämää, aivan kuten luonnossa on viime viikkoina tapahtunut. Jumala tahtoo siunata ja hoitaa meitä. Evankeliumissamme Jeesus sanoi, että hän tulee asumaan niiden luokse, jotka rakastavat häntä. Hän antaa omilleen Puolustajan ja täyttää heidät ainutlaatuisella rauhallaan.

Parhaillaan on kirkolliskokouksen käsittelyssä kaksi aloitetta, jotka tähtäävät helluntain aseman vahvistamiseen kirkossamme ja maassamme. Me kaikki ymmärrämme joulun suuren merkityksen. Pääsiäisen tapahtumat ovat meille tuttuja. Sen sijaan kirkkovuoden kolmannen huipun, helluntain sanoman on koettu jääneen taka-alalle. Se on aivan kuin maahan haudattu ja unohdettu aarre. Jos näin on meidän kohdallemme, elämässämme on jäänyt taka-alalle jotain hyvin tärkeää siitä rikkaudesta, minkä usko voi elämäämme tuoda.

Hengen rikkautta kuvaa mielestäni syvällisesti rukous, jota usein käytetään ortodoksisessa kirkossa. Näin se kuuluu: ”Taivaallinen kuningas, Lohduttaja, totuuden Henki, joka paikassa oleva ja kaikki täyttävä, hyvyyden lähde ja elämän antaja, tule ja asu meissä, ja puhdista meidät kaikesta synnin pahuudesta sekä pelasta, oi Hyvä, meidän sielumme”. Pyhä Henki on hyvyyden lähde ja elämän antaja. Hän tuo rauhan levottomaan ihmissieluun.

Vapaus Jumalan lahjana
Se rauha, jonka Jeesus sanoo antavansa omilleen, ei siis tarkoita vain sodan poissaoloa. Se tarkoittaa kaikkinaista elämän täyteyttä, sopusointua ja oikeudenmukaisuutta. Eräs Jumalan Pyhän Hengen välittämän rauhan ulottuvuuksista on vapaus. Tahdon kiinnittää siihen erityistä huomiota siksi, että täällä kirkossa on paljon heitä, joille sanalla ”vapaus” on erityisen syvä merkitys. Tänä viikonloppuna on Tampereella ja Pirkkalassa nimittäin vietetty ja vietetään Vapaussodan Perinneliiton kesäpäiviä.

Jotain olennaista vapauden olemuksesta oivalsi 1800-luvulla toiminut vaikutusvaltainen amerikkalainen rauhanpoliitikko Daniel Webster. Hänen mukaansa ”Jumala suo vapauden vain niille, jotka rakastavat sitä ja ovat aina valmiit sitä puolustamaan”.

Websterin näkemyksessä korostuu kolme asiaa. Ensiksi: vapaus on Jumalan lahja. Myös oman maamme vapaus on perimmältään Jumalan lahja, vaikka se on saavutettu ja säilytetty monin raskain uhrein, ihmisten työn ja taisteluiden kautta. Vapauden lahjaluonteen tunnustamisesta kertoo sekin, että meneillään olevien kesäpäivien ohjelmaan on perinteisesti kuulunut jumalanpalvelus. Isänmaa on ajallisen elämämme suurimpia lahjoja. Siitä tahdomme kiittää kaikkien hyvien lahjojen antajaa.

Vapaus velvoittaa
Toiseksi: Vapaus annetaan vain niille, jotka sitä rakastavat. Voimme oman kansamme historiassa nähdä pitkän ja monipolvisen prosessin, jonka aikana syntyi vähitellen tietoisuus omasta kansallisesta erityisluonteestamme. Itsenäisyyden saavuttamisen edellytys oli siinä, että maassamme oli kasvava määrä ihmisiä, joilla oli vapauden tahto ja rakkaus.

Kolmanneksi: Vapaus velvoittaa. Se ei ole vain vapautta jostakin, vaan myös vapautta johonkin. Vapaus vaatii tekoja, vaivannäköä, puolustamista. Kristittyinä tiedämme, että Jumala Pojassaan vapauttaa meidät synnin, kuoleman ja sielunvihollisen vallasta. Mutta samalla hän kutsuu meidät palvelemaan. Apostoli Paavali kirjoittaa: ”Teidät on kutsuttu vapauteen … Mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne” (Gal. 5:13). Luther totesi, että kristitty on uskossa kaikkien vapaa herra ja rakkaudessa kaikkien palvelija.

Kristus tekee vapaaksi
Raamatun mukaan kaiken todellisen vapauden perusta on Kristuksessa. Apostolin mukaan ”vapauteen Kristus vapautti meidät”. Ja Herramme itse sanoi tulleensa ”päästämään sorretut vapauteen”.

Pyhän Hengen keskeisin tehtävä on johdattaa meidät Kristuksen, Vapahtajan, Vapauttajan luo. Siksi Pyhä Henki, Helluntain Henki on vapauden Henki. Hän luo sisäisen vapauden, jossa on helppo noudattaa Jeesuksen kehotusta: ”Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon”. Kristus tahtoo vapauttaa meidätkin rakastamaan ja palvelemaan toisiamme, tätä maata ja maailmaa.