Vuosikokous 05.03.2013
- puheenjohtaja vaihtui

Vapaussodan Tampereen Seudun  Perinneyhdistyksen vuosikokous pidettiin Vaskikodissa 5. maaliskuuta 2013. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Vesa Rinkisen ilmoitettua, että hän ei enää ole käytettävissä puheenjohtajan tehtävään, yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Rauhalahti.

Vuosikokous kutsui puheenjohtajuutta neljä vuotta ansiokkaasti hoitaneen Vesa Rinkisen yhdistyksen kunniajäseneksi.

Kokouksessa palkittiin yhdistyksen standaarilla musiikkineuvos Matti Hannula ja seurakuntaneuvos Kalevi Nummi.

  
Kokoukseen osallistui 60 jäsentä. Puheenjohtajana toimi Matti Salonen ja sihteerinä Helena Turpeinen.

   
Vesa Rinkinen luovutti puheenjohtajan nuijan Markku Rauhalahdelle. Vesa kutsuttiin kunniajäseneksi.

 
Standaarit Matti Hannulalle ja Kalevi Nummelle luovuttivat vpj Marja Karvo ja pj Markku Rauhalahti.


Kiitokset Vesa Rinkiselle


Hyvä veljemme Vesa,
Sinut valittiin puheenjohtajaksi 2009 Kari Turpeisen varhaisen edesmenon jälkeen. Valinta oli oli oikeaan osunut, erinomainen. Olet neljän vuoden aikana paneutunut puheenjohtajan tehtäviin täydellä sydämellä ja tarmolla, ja kehittänyt yhdistyksemme toimintaa tuloksellisesti.

Puheenjohtajakaudeltasi on kirjattavissa monta plussaa, mm. säännöllisesti toteutetut kerhoillat ja niiden hyvät sisällöt, Tammisunnuntain kirkkojuhlan suosion kasvu, antoisat opintomatkat niin kotimaahan kuin rajojen taakse, säännönmukaiset kunniakäynnit juhlapäivinä, aktiivinen yhteydenpito Vapaussodan Perinneliittoon, onnistuneet liiton kesäpäivät Tampereella 2010, yhteydet Tarton Suomen-poikiin ja Latvian Bejaan, yhdistyksemme jäsenmäärän lisääntyminen ja Vapaussoturi-lehden tilausten ja ilmoitusten lisääminen. Yhdistyksen talous on myös kunnossa.

Olet toiminut kiitettävällä tavalla, tavalla, jonka tasoa uuden puheenjohtajan on vaikea tavoittaa, mutta josta on hyvä ottaa esimerkkiä. Lämpimät kiitoksemme!

Kiitokset standaarien saajille 

Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistyksen hallitus on päättänyt luovuttaa yhdistyksen standaari kahdelle henkilölle, jotka ovat vuosikymmeniä toimineet yhteistyössä yhdistyksemme kanssa ja laadukkaasti tukeneet yhdistyksemme toimintaa. He ovat diplomiurkuri, musiikkineuvos Matti Hannula ja seurakuntaneuvos Kalevi Nummi. 

Hyvät yhteistyökumppanimme,
Te olette kumpikin asiantuntemuksellanne ja ammattitaidollanne vuosikymmenten ajan olleet toteuttamassa yhdistyksemme järjestämää Tammisunnuntain kirkkojuhlaa. Kirkkojuhlan ohjelmassa on näinä vuosikymmeninä lukenut: alku- ja loppumusiikki sekä säestys/Matti Hannula sekä raamatunlukua/Kalevi Nummi. Teidän kanssanne on ollut mukava tehdä yhteistyötä. Te olette aina olleet valmiit tulemaan mukaan.  

Yhdistyksemme on yhteistyöstä teille kiitollinen. Kiitoksemme haluamme osoittaa yhdistyksen standaarilla. "Teidän on nyt ikään kuin lupa ilmoittaa, että ensi tammikuussa kiitos ei - mutta jos haluatte jatkaa, se on meille mieleen". Ottakaa vastaan yhdistyksemme huomionosoitus.

Markku Rauhalahti
puheenjohtaja
 

Kokousesitelmä

Diplomi-insinööri Ilkka Mäntyvaara:

Jatkosodan hyökkäysvaihe
sotilaspastorin silmin

Vapaussodan Tampereen Seudun  Perinneyhdistyksen vuosikokouksessa tiistaina 5.3.2013 Vaskitähdessa piti yhdistyksen jäsen, DI Ilkka Mäntyvaara esitelmän aiheesta ”Jatkosodan hyökkäysvaihe sotilaspastorin silmin”. Ilkka oli laatinut erittäin hyvä esityksen isänsä rovasti Keijo Mäntyvaaran rintamakirjeiden perusteella.

Esitys johdatteli kuulijat hienolla tavalla tuon ajan tunnelmaan. Erikoisen tehokkaasti se tuli esiin kuulemissamme kirjeiden suorissa lainauksissa. Niistä ilmeni sodan alun ajan toiveikkuus, yleinen mieliala, toive lyhyestä sodasta, pidetyt hartaushetket, jaetut ehtoolliset mutta samalla myös sodan julma todellisuus, tykistökeskitykset, kentällä pidetyt kaatuneiden siunaustilaisuudet, rintamajoulu jne. Sodan pitkittyessä esiin nousi huoli tulevasta ja maamme kohtalosta mutta samalla säilyi vahva usko Korkeimman johdatukseen.

Me kuulijat saimme olla esityksen ajan ikään kuin osa Mäntyvaaran onnellista perhettä. Esityksen henkilökohtaisuus ei jättänyt ketään kylmäksi. 

Jorma Hautala

   
Ilkka kertoi Jatkosodasta isänsä kirjeiden pohjalta ja sai kiitokseksi kirjan "Mannerheim Rukajärvellä".

Kooste: Markku Rauhalahti
Kuvat: Jorma Hautala ja Markku Rauhalahti