Aidan rakentaminen Pohjan Poikien hauta-alueelle Latvian Bejassa
04-06.06.2010

Beja 30.01.2009. Matkalla Pajun taistelun 90-vuotismuistojuhlaan käytiin myös Bejassa, jossa kunnianosoitus Pohjan Poikien haudalla. Tällöin syntyi ajatus, että tuhoutuneen aidan sijaan tulisi rakentaa uusi aita. – Huomaa näkyvyyttä estävät kuuset; yleisö ei näe seppeleenlaskua haudalla. Tavoitteena oli, että uusi aita rakennetaan siten, että kunnianosoituksiin osallistuva yleisö mahtuu aidatun alueen sisäpuolelle ja että kuuset eivät estä näkemästä seppeleenlaskua.

Beja 04.06.2010. Paikalliselta toimittajalta tilattu
aitamateriaali saapui sovittuun aikaan klo 09.00 ja välivarastoitiin työmaalle. Aidan pystytys aloitettiin saman
tien.


 


Rahastonhoitajamme (vas.) suorittaa sovitun maksun sahan johtaja Verners Kalejsille ja puheenjohtaja (oik.) saa kuittauksen hankintasopimukseen. Perinneyhdistyksemme jäsen, rakennusmestari ja res majuri Ari Paukkunen oli laatinut aidan piirustukset, joilla latvialaiselta puutavaran toimittajalta oli vaivatonta tilata esikootut aitaelementit tolppineen.
 

Puheenjohtaja esittelee aidan rakentamissuunnitelman Bejan koulun johdolle. Koulun rehtori Silvija Aizupe (toinen oikealta) vahvisti, että suunnitelmalla on kyläläisten ja perinnettä vaalivan koulun suostumus. Kuvassa vasemmalla koulun opettaja Jurgis Shatilovs, keskellä opettaja Inese Incenberga ja oikealla koulun huoltoteknikko Ivo Krevics.

Puheenjohtaja selostaa aidanrakennussuunnitelmaa maanomistajalle Zintis Jargansille, joka hyväksyi suunnitelman ja antoi luvan poistaa näkyvyyttä haittaavat kuuset. Keskellä Bejan koulun opettaja Inese Incenberga, jonka avusti tulkkaamalla englannista latviaksi ja toisinpäin.
 Beja 04.06.2010, Puolustusvoimain lippujuhlapäivä ja Suomen Marsalkan syntymäpäivä. Puheenjohtaja totesi päivän merkityksen ja kertoi myös nuorille latvialaisille (toinen ja kolmas oikealta), kuka oli Carl Gustaf Mannerheim, Suomen Marsalkka ja kolmen vapaussotamme ylipäällikkö, jonka syntymästä on tänään kulunut 143 vuotta. Nostimme tankoon Suomen lipun. Kunniatehtävän sai Petri Hautakangas (vas.). Kuvan otti Jorma Hautala, joka tämän takia puuttuu kuvasta.

Petri kiinnittää lipun jalustaan.

 

Aidan teko aloitettiin alueen takimmaisesta nurkasta. Linjanaru antaa suunnan ja tolppien väli mallataan aitaelementillä sopivan levyiseksi.
 
Näkyvyyttä haittaavat kuuset poistettiin maanomistajan luvalla. Metsurina Petri Hautakangas.

 

Työ jatkuu. Linjanaru paikalleen ja tolppa maahan. Huomaa Ari Paukkusen valmistuttama erinomainen lyöntiholkki. joka suojasi tolpan päätä halkeamiselta. Petri kunnostautui lekamiehenä.
 
Kun tolpan reikä on määritetty linjanarun osoittamassa suunnassa ja aitaelementin mitan etäsyydellä edellisestä tolpasta, voi tolpan jalan maahanlyönti alkaa.
Tarkka sihtaus ja kyllä se linjasuoraan tulee. Jorma mallaa tolpan kohtaa mittavälineenään aitaelementti ja Petri asettaa tolpan jalan kohdalleen.
 

Matti valmiina ruuvaamaan aitaelementin pään tolppaan kun vesivaaka (kuvan oikeassa laidassa) osoittaa, että
aita on vatupassissa. Jorma säätää aidanpäätä oikeaan korkeuteen.
 

Lopuksi aitatolppien päät sahataan viistoten oikeaan korkeuteensa. Moottorisahamiehenä Petri. Yrjö merkkaa miltä korkeudelta seuraava tolppa sahataan ja Jorma (keskellä) seuraa, että hyvä tulee.
 

Tolpan päistä viimeistellään moottorisahan jäljet viilalla ennen paikkamaalausta. Petri viilaa ja Jorma on ehtinyt jo paikkamaalaamaan.
 
Jorma paikkamaalaamassa.

 

Aitatyö on ehtinyt jo viimeiseen kohtaan eli tulosuunnan porttiin. Jorma ja Yrjö lyhentämässä aitaelementtiä maaston mukaan.
 
Vielä arvioiva silmäys työn valmistuessa: Kyllä siitä hyvä tuli, tuumaavat Yrjö ja Petri.
 
Taukokahvit valmistuvat. Trangiamestarina Lapin vaeltaja Yrjö.
Lopuksi raivattiin hauta-alueen lähistöltä rumentavia pusikoita. Yrjö ja Petri risusavotassa.
 

Iäkäs kyläläinen tuli laskemaan kukkia Pohjan poikain haudalle. Mirdza Sipola (kuvassa) kertoi, että hänen ollessaan pikkutyttö hänen isänsä kertoi olleensa hautaamassa Pohjan Poikia tälle paikalle.
 
Beja 05.06.2010. Paikallinen lehti oli kiinnostunut talkoohankkeestamme. Puheenjohtaja selostaa lehden toimittajalle (keskellä) hankkeen taustaa ja talkootöiden suoritusta. Beja 05.06.2010. Työ valmiina: Tällainen siitä tuli.

Teksti: Vesa Rinkinen
Kuvat: Petri Hautakangas, Jorma Hautala ja Vesa Rinkinen